Hva gjør opplæringskontoret?

Du har flere fordeler ved å være lærling hos oss. Så fremt at du har gjort jobben din, kan vi garantere lærlingeplass hos en av våre opplæringsbedrifter.

Gjennom hele læretiden vil Opplæringskontoret følge deg opp ved å:

 • Tegne lærekontrakt med deg og sette deg inn i dine plikter og rettigheter.
 • Påse at halvårlige utviklingsssamtaler med deg blir gjennomført, med skriftlig tilbakemelding om din faglige utvikling, og mål for kommende halvår.
 • Påvirke bedriften til å gi nødvendig opplæring som du som lærling har rett til etter gjeldende læreplan.
 • Sørge for at du blir meldt på nødvendig teoriundervisning som lærekontrakten krever.
 • Arrangere kurs og lærlingskole, som styret finner nødvendig for å sikre god kvalitet på opplæringen.
 • Melde deg opp til svenneprøven

HVA SKAL TIL FOR Å FÅ GARANTERT LÆRLINGPLASS?

Vi gir læreplassgaranti til elever som oppfyller følgende kriterier:

 • Være aktiv læreplass-søker, motivert og interessert i faget. Eleven har søkt i Vigo innen 1. mars og sendt inn CV til aktuell bedrift og vært i intervju.
 • Maksimalt 10 dager fravær inklusivt timefraværet for hvert skoleår (Vg1 og VG2).
 • Alle fagene må være bestått.
 • I programfagene skal man ha oppnådd karakteren 3 eller høyere.
 • Gjennomført deler av Prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift. Minimum 2 uker på Vg2.

TILGANG TIL VÅRE GODKJENTE OPPLÆRINGSBEDRIFTER

Når du har gjort jobben din i utdanningsløpet, vil en av våre godkjent opplæringsbedrifter stå klar for å gi deg en god og variert opplæring i hele opplæringstiden.

HJELP UNDER HELE OPPLÆRINGSTIDEN

Vårt mål er å utdanne produktive rørleggere som er kvalifisert for fast ansettelse i en rørleggerbedrift.

TILGANG TIL IFAG FOR RØRLEGGERE

iFag er eget nettbasert opplæringsprogram som alle våre lærlinger, faglig lederer og instruktører får tilgang til.

FAGKURS FOR LÆRLINGER

Vi holder et bredt utvalg av kompetansehevende fagkurs for alle våre lærlinger.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål