Hva gjør Rørentreprenørenes Opplæringskontor - Trøndelag for deg som bedrift

Sammen med opplæringsbedriften påtar vi oss ansvaret for at opplæringen skjer i henhold til Opplæringslova og gjeldende læreplan. Vi bidrar til tett oppfølging av lærling og opplæringsbedrift, og sørger for full opplæring i henhold til gjeldende læreplan. Vi holder nødvendige kompetansehevende fagkurs til våre lærlinger, og kurser  faglig leder og instruktør i bedrift.


Bli opplæringsbedrift i Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Trøndelag

Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Trøndelag er et selvstendig godkjent opplæringskontor for rørleggerfaget i Nord- og Sør- Trøndelag, eid av medlemmene, med eget styre og regnskap. Opplæringskontoret er åpent for alle kvalifiserte rørleggerbedrifter i Trøndelag.